Lan Hua Cao 蘭花草 – Zhang Ke Er 张可儿

Lan Hua Cao 蘭花草

Penulis lirik 作词: Hu Shi 胡適
Komposer 作曲: Chen Xian De, Zhang Bi 陳賢德, 張弼
Penyanyi 歌手: Zhang Ke Er 张可儿
Dipopulerkan Oleh 大众化: Bao Mei Sheng 包美聖

 

 

Lyrics 歌词:
我從山中來帶著蘭花草
Wǒ cóng shānzhōng lái dàizhe lánhuā cǎo
種在小園中希望花開早
zhǒng zài xiǎoyuán zhōng xīwàng huā kāi zǎo
一日看三回看得花時過
yī rì kàn sān huí kàn dé huā shíguò
蘭花卻依然苞也無一個
lánhuā què yīrán bāo yě wú yīgè
眼見秋天到移蘭入暖房
yǎnjiàn qiūtiān dào yí lán rù nuǎnfáng
朝朝頻顧惜夜夜不能忘
zhāo zhāo pín gùxī yè yè bùnéng wàng
但願花開早能將宿願償
dàn yuàn huā kāi zǎo néng jiāng sùyuàn cháng
滿庭花簇簇開得許多香
mǎn tíng huā cù cù kāi dé xǔduō xiāng

我從山中來帶著蘭花草
Wǒ cóng shānzhōng lái dàizhe lánhuā cǎo
種在小園中希望花開早
zhǒng zài xiǎoyuán zhōng xīwàng huā kāi zǎo
一日看三回看得花時過
yī rì kàn sān huí kàn dé huā shíguò
蘭花卻依然苞也無一個
lánhuā què yīrán bāo yě wú yīgè
眼見秋天到移蘭入暖房
yǎnjiàn qiūtiān dào yí lán rù nuǎnfáng
朝朝頻顧惜夜夜不能忘
zhāo zhāo pín gùxī yè yè bùnéng wàng
但願花開早能將宿願償
dàn yuàn huā kāi zǎo néng jiāng sùyuàn cháng
滿庭花簇簇開得許多香
mǎn tíng huā cù cù kāi dé xǔduō xiāng

眼見秋天到移蘭入暖房
yǎnjiàn qiūtiān dào yí lán rù nuǎnfáng
朝朝頻顧惜夜夜不能忘
zhāo zhāo pín gùxī yè yè bùnéng wàng
但願花開早能將宿願償
dàn yuàn huā kāi zǎo néng jiāng sùyuàn cháng
滿庭花簇簇開得許多香
mǎn tíng huā cù cù kāi dé xǔduō xiāng

但願花開早能將宿願償
dàn yuàn huā kāi zǎo néng jiāng sùyuàn cháng
滿庭花簇簇開得許多香
mǎn tíng huā cù cù kāi dé xǔduō xiāng