Ni Shi Feng Er Wo Shi Sha 你是風兒我是沙 – Ruby Lin 林心如

Ni Shi Feng Er Wo Shi Sha – 你是風兒我是沙
Ruby Lin – 林心如
OST : Huan Zhu Ge Ge & New Huan Zhu Gege 2011 / New My Fair Princess

 

 

Lyrics :
Pinyin
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā
chán chánmián mián rào tiānyá
nǐ shì fēng er wǒ shì shā
chán chánmián mián rào tiānyá

zhēnzhòng zàijiàn
jīnxiāo yǒu jiǔ jīnxiāo zuì
duì jiǔ dāng gē
zhǎng yì húdié kuǎn kuǎn fēi

mò zài liúlián
fùguì rónghuá dōu shì jiǎ
chán chánmián mián
nǐ shì fēng er wǒ shì shā

nǐ shì fēng er wǒ shì shā
chán chánmián mián rào tiānyá
nǐ shì fēng er wǒ shì shā
chán chánmián mián rào tiānyá

dīngníng zhǔfù
qiānyán wàn yǔ liú bù zhù
rén hǎi mángmáng
shān cháng shuǐ kuò zhī hé chù

làngjì tiānyá
cóngcǐ bìngjiān kàn cǎixiá
chán chánmián mián
nǐ shì fēng er wǒ shì shā

diǎn diǎndī dī
wǎngrì yúnyān wǎngrì huā
tiāndì yōuyōu
yǒuqíng xiāng shǒu cái shì jiā

zhāo zhāo mù mù
bùfáng tà biàn hóngchén lù
chán chánmián mián
nǐ shì fēng er wǒ shì shā

nǐ shì fēng er wǒ shì shā
chán chánmián mián rào tiānyá
nǐ shì fēng er wǒ shì shā
chán chánmián mián rào tiānyá

Hanzi
你是風兒我是沙
纏纏綿綿繞天涯
你是風兒我是沙
纏纏綿綿繞天涯

珍重再見
今宵有酒今宵醉
對酒當歌
長憶蝴蝶款款飛

莫再留連
富貴榮華都是假
纏纏綿綿
你是風兒我是沙

你是風兒我是沙
纏纏綿綿繞天涯
你是風兒我是沙
纏纏綿綿繞天涯

叮嚀囑咐
千言萬語留不住
人海茫茫
山長水闊知何處

浪跡天涯
從此並肩看彩霞
纏纏綿綿
你是風兒我是沙

點點滴滴
往日雲煙往日花
天地悠悠
有情相守才是家

朝朝暮暮
不妨踏遍紅塵路
纏纏綿綿
你是風兒我是沙

你是風兒我是沙
纏纏綿綿繞天涯
你是風兒我是沙
纏纏綿綿繞天涯